Privacyreglement van onze praktijk


Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling
Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

• Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is dat wij een goede medische behandeling kunnen uitvoeren.
• Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de goede medische behandeling.
• Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor uw medische behandeling. Wij passen ook de bewaartermijnen toe van de ‘WGBO’, en ‘WCEVG’ en overige toepasselijke wetten.
• U kunt ons schriftelijk om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening niet correct zijn.
• U kunt ons vragen om het wissen van uw persoonsgegevens. Als wij uw verzoek inwilligen zijn wij (mogelijk) niet langer in staat in uw verantwoorde medische behandeling te voorzien. De WGBO eist een bewaartermijn van 15 jaar (wordt 20 jaar). In dat geval labelen wij uw gegevens als ‘niet actief’.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde medische behandeling garanderen. (zie WGBO opmerking hierboven).
• U kunt bij ons bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.
• Wij informeren u als er iets mis gaat met uw persoongegevens.
• U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens die bij ons staan. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Bij behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar die onder uw ouderlijke macht of wettelijke verzorging vallen tekent u voor toestemming namens dat kind. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen kind en verantwoordelijke samen. Daarom moeten dan beiden ondertekenen.

Downloaden formulieren

Hieronder ziet u links naar de formulieren voor de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het verzoek om uw gegevens te verwijderen:

Toestemming verwerken persoonsgegevens: Word-bestand of PDF-bestand.
Verzoek om gegevens te verwijderen: Word-bestand of PDF-bestand.