Kwaliteit

Verlenen van een goede kwaliteit en service vinden wij erg belangrijk. Hieronder kunt u zien dat wij er alles aan doen om deze kwaliteit ook te handhaven. Ook in het gezondheidscentrum hebben wij regelmatig overleg met andere disciplines om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Tijdens intercollegiaal overleg (1 keer per 2 maanden) bespreken wij casuïstiek en blijven zo goed ook de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

- Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
- In het bezit van een beschermde opleidingstitel onder de wet BIG artikel 34.
- In het bezit van een AGB-zorgverleners code en wij staan geregistreerd bij Vektis.
- Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteit geregistreerd.
- Bij- en nascholing op HBO-niveau volgen geaccrediteerd door stichting ADAP.
- Gevisiteerd op naleving van richtlijnen zoals Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen.
- In bezit van een Praktijk Keurmerk

AGB code: 26000135
AGB code praktijk: 26(0)50055

 

Kwaliteitsregister paramedici

Het KP voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Bij registratie wordt beoordeeld of de paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar wordt opnieuw gekeken of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.

Podotherapie Middelharnis staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister paramedici. Mecheliena Kievit- de Jong voldoet aan de eisen vanaf 24-07-2003 en staat Kwaliteit geregistreerd tot 29-06-2019.

KP-register nummer: 19905513296

Kwaliteitsregister

 

Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Praktijkkeurmerk

NVvp logo

Podotherapie Middelharnis is lid van de NVvP.