Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw podotherapeut, dan is het goed om dit bij ons kenbaar te maken. Graag gaan wij in gesprek met u en hopen het naar tevredenheid te kunnen oplossen. Indien wij u niet naar tevredenheid kunnen helpen dan kunt u besluiten uw klacht te deponeren bij het klachtenloket paramedici. Vanzelfsprekend gaan alle partijen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Hoe kan ik een klacht indienen?

De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (dus ook de podotherapiepraktijk) vanaf 1 januari 2017 de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Praktijken die er niet voor kiezen zelf een klachtenfunctionaris te benoemen (bijvoorbeeld de kleine praktijken) kunnen gebruik blijven maken van de dienstverlening (klachtenfunctionaris) van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Als patiënt kunt u uw klacht op de volgende manier uiten:

  1. Uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de betreffende podotherapiepraktijk

Heeft u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van uw podotherapiepraktijk. Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken en opsturen naar de podotherapiepraktijk. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden. Podotherapie Middelharnis beschikt niet over een eigen klachtenfunctionaris, u kan uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici.

2. Uw klacht bespreken met de podotherapeut

Wij raden u aan om na registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland of telefonisch via 030 299 1970. In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Tijdens een behandeling

Tijdens een behandeling