Onderzoek

In het onderzoek gaan wij op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Door middel van een aantal aspecten komen wij aan informatie om u uiteindelijk een behandelplan te kunnen voorleggen. Het eerste onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Onderstaand ziet u de onderdelen die aanbod komen.

Na afloop worden het behandelplan en de exacte kosten met u besproken. Natuurlijk beslist u vervolgens zelf of u met de therapie wilt starten.

 Inspectie  
      

Door de anatomische stand, afwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden te meten.

 Palpatie
 

Door uitlokken van pijnklachten en kijken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren en pijnlijke plekken.

 Functieonderzoek
 

Door de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten te testen. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en de enkel een centrale plaats in. Met klachten aan knieën, heupen of rug wordt het functieonderzoek uitgebreid. In sommige gevallen voert de podotherapeut ook spiertesten uit om klachten te lokaliseren. Hierbij kijkt de therapeut op welke plaatsen en bij welke druk/houding pijn ontstaat.

 Ganganalyse
 

Door te kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet en eventueel naar de beweging van de knieën, heupen en romp.

 Podoscopie
 

Een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst. De podotherapeut bekijkt hiermee de zolen van uw voeten om de drukverdeling te beoordelen.

 Afdrukken/voetdrukmeting/podografie   
 

Met een blauwdruk, schuimafdruk of drukmeting beoordeelt de podotherapeut de drukverdeling onder uw voet. Het is mogelijk dat een drukmeetplaat wordt ingezet. 

 Schoeninspectie
 

Slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten.

 Differentiaaldiagnose
 

Door de waarschijnlijkheidsdiagnose maakt de podotherapeut onderscheid tussen vergelijkbare diagnosen, om zo te komen tot de juiste.

Tijdens een behandeling

Tijdens een behandeling