Vergoedingen

Podotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzing van uw (huis)arts meer nodig is. Wij adviseren u om voor uw bezoek aan de podotherapeut de polis van uw zorgverzekering na te kijken.

De vergoeding van een podotherapeutische behandeling is over het algemeen niet in het basispakket opgenomen. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt er onderscheid gemaakt tussen podotherapie (onderzoek, consult e.d.) en hulpmiddelen zoals zolen of orthesen.

Via www.podotherapie.nl kunt u bij vergoedingen zien hoeveel u waarschijnlijk vergoed krijgt vanuit uw aanvullende zorgverzekering. U kan dit controleren bij uw zorgverzekeraar of in de polis nakijken.

Podotherapie Middelharnis is direct toegankelijk (u kunt zonder verwijzing van de arts terecht). Er zijn echter zorgverzekeringen die wel een verwijzing vragen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners (zoals de pedicure) vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent.

Als u uw nota heeft voldaan kunt u deze (samen met een eventuele verwijsbrief van de arts) bij uw verzekeraar declareren.

Wij adviseren u per email of telefoon de vergoeding voor podotherapeutische behandeling / hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar na te vragen. Hoewel dit overzicht met grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekering.

 

Betalingsvoorwaarden

Nota's worden verwerkt door UwNota. Zij nemen ons werk uit handen waardoor wij meer tijd voor de patienten hebben. De betalingsvoorwaarden van UwNota zijn:

Uw zorgverlener heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan UwNota.nl en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van UwNota.nl.

1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling worden bij u in rekening gebracht door UwNota.nl.

2. De betalingstermijn bedraagt één maand. U wordt geacht binnen 30 dagen na de factuurdatum het bedrag te hebben betaald aan UwNota.nl.


3. Indien deze betalingstermijn is overschreden bent u wettelijk in gebreke en zullen extra kosten in rekening worden gebracht en gerechtelijke stappen tot inning van de nota worden genomen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening.


4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij u om eerst het bedrag van de nota aan UwNota.nl te betalen.


5. Indien u de ontvangen nota aan UwNota.nl heeft betaald, adviseren wij u om deze nota daarna bij uw zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. Vergeet vervolgens niet om op het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan u moet worden uitgekeerd en niet aan UwNota.nl.


6. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij UwNota.nl. Dit kunt u doen via de speciale patiënten website www.uwnota.nl. U kunt bij UwNota.nl ook een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw nota in termijnen kunt betalen als dat u beter uitkomt.

Kijk voor meer informatie op de website www.uwnota.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze helpdesk. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 0900-463 66 33 (10 cent per minuut).

U kunt een kopie van de originele nota aanvragen door te bellen naar 0900-5050303 (€ 0,50 p/gesprek) of via de website www.uwnota.nl.

Vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen voor podotherapie.

Vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen voor podotherapie.